TÜRKİYE HESAP BİLGİLERİ (Türk Lirası hesabı)

T. İş Bankası

Akdeniz Üniversitesi Şubesi

IBAN: TR51 0006 4000 0016 2020 8744 39

Hesap/alıcı adı: Ahmet KAPUCU

KONGRE KATILIM BEDELİ (Türk lirası olarak yukarıdaki hesaba ödeyiniz)

Kongre Katılım ücreti ne kadardır, ücrete neler dahildir?

1 Bildiri ile Kongreye  online katılım ücreti (yazar sayısına bakmaksızın) 50 EURO karşılığı 450 TL'dir

2 Bildiri ile Kongreye online katılım ücreti (yazar sayısına bakmaksızın) 80 EURO karşılığı  720 TL'dir

 

Daha önce İKSAD kongresine katılmış olanlar için

tek bildiri ile online katılım 40 EURO karşılığı 360 TL'dir

iki bildiri ile online katılım 65 EURO karşılığı 585 TL'dir

Yüz yüze katılım ücreti

Tek bildiri ile 130 EURO'dur, İki bildiri ile 200 EURO'dur

Azerbaycandan katılımcılar için 75 AZM

AZERBAYCAN HESAP BİLGİLERİ (MANAT)
Kapital Bank ASC Sahil Filialı (201218)
VÖEN: 9900003611
SWİFT Kod: AIIBAZ2X
Hesap Sahibi: ƏLVAN CƏFƏROV ARİF OĞLU
Hesap No: AZ65AIIB41040019440237862208  

VÖEN: 3900212932

Şu ana kadar kongremize Türkiye dışından  9 ülkeden 49 bildiri, Türkiye'den 44 bildiri kabul edilmiştir

Kongremiz teşvik ve doçentlik kriterlerini sağlamaktadır

- Tüm yazarlara Katılım belgesi 

- Ara ikramlar

- Kongre e-kitabı

Kongre konseptimizde GEZİ ve YEMEK bulunmamaktadır

​Kongreye en çok kaç bildiri ile katılabiliriz ? 

Kongreye en çok 2 bildiri ile katılabilirsiniz. 

Video Konferans Katılım ücreti ne kadardır, ücrete neler dahildir?

Video Konferans Katılım ücreti de 50 EURO'dur. Ücrete normal katılım için geçerli olan her şey dahildir. 

Katılım ücretini nasıl ödeyeceğiz?

Bildiri özetiniz kabul edildikten sonra ödeme yapacağınız hesap bilgileri tarafınıza gönderilecektir.

KONGRE KATILIM PAYI

TL HESABI Türkiye hesabı eklenecektir

developed by İKSAD. All rights are reserved ©