BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERME

-Bildiri özetinizi WORD/DOC formatında olmalıdır

-Bildiri özetiniz en az 250 kelime olmalıdır

-En az 3 anahtar sözcük olmalıdır

-İngilizce özet şartı bulunmaktadır

-Tüm yazarların ünvan, isim ve soyisimleri

-Tüm yazarların çalıştığı kurumlar

-Tüm yazarların email adresleri olmalıdır

- Tüm yazarların ORCID numaraları olmalıdır

Özetinizi gönderirken emailinize mutlaka tüm yazarların cep telefon numaralarını yazınız

Özetinizi en geç 26 Ocak 2021

tarihine kadar

pariskongresi@gmail.com

adresine göndermeniz gerekmektedir

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

*Çift kör hakem değerlendirmesi süreci sonunda özetleri kabul edilen katılımcılara eposta yoluyla haber verilir. Bildiri sunumuna uygun görülmeyen özetlerin poster olarak sunulması önerilebilir. Bildiri sunumu yerine poster sunumu yapmayı tercih eden başvurular epostada bunu belirtmelidir.

developed by İKSAD. All rights are reserved ©