KONGREMİZ ULUSLARARASI AKREDİTASYONA SAHİPTİR
- 6 farklı ülkeden araştırmacı ve akademisyenlerin katılımı
- Çok uluslu bilim kuruluna sahip olması
- ISBN'li kongre kitabı yayını
- Gönderilen özet metinler ve tam metinlerin titizlikle hakem kontrolünden geçirilmesi 
yönleriyle ULUSLARARASI KONGRE niteliğindedir; 
Bilindiği üzere ülkemizde DOÇENTLİK ve AKADEMİK TEŞVİK kriterleri farklı mevzuatlar çerçevesinde iki farklı kurum tarafından (ÜAK ve YÖK) değerlendirilmektedir.  

 

​Doçentlik: ÜAK mevzuatına göre kongremiz uluslararası niteliktedir. Öğretim üyeliği/öğretim görevliliği atamaları,  doçentlik ve profesörlük kadrolarına atamalarda esas alınan kriterlerin tamamını karşılamaktadır.

Teşvik: Kongre düzenleme kurulu olarak kongremize hangi ülkelerden kaç bildiri geleceğini henüz ön görememekteyiz. Son başvuru tarihi itibariyle durum netlik kazanacaktır. 26 Ocak 2020 tarihi itibariyle Türkiye'den 9 başvuru ve Azerbaycan, Fransa, Almanya, Cezayir, Lübnan ve Tunus'tan da 14 başvuru gelmiştir. Kongremizde yabancı katılımcıların %50'den fazla olması oranını korumaya özellikle önem verilecektir. 
Kongre sonrası 2020 TEŞVİK Yönetmeliğine uygun yayın yapmak için lütfen yayın alternatiflerimize bakınız (tıklayınız)

developed by İKSAD. All rights are reserved ©