top of page

3. ULUSLARARASI PARİS

TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

1-3 Temmuz 2024, Paris

online ve yüz yüze

BİLDİRİ ÇAĞRISI

Kongrenin temel amacı, sağlık ve tıp bilimleri alanlarında ülkemizde ve dünyada yapılan bilimsel araştırmaların potansiyelleri ve sürdürülebilirliklerinin  içselleştirilmesi için ele alınması gereken sorun ve konuların daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır.  Kongre sonucunda elde edilen veriler yeni bilimsel araştırmalar için referans olacak ve özellikle çok uluslu katılımla farklı ülkelerden bilim insanları arasında geleceğe yönelik yeni işbirlikleri için fırsat yaratılmış olacaktır

Kongrenin ana bulguları ISBN'li Bildiriler Kitabı'nda yayınlanacaktır.

​​

KONGRE KAPSAMI

Kongremiz tıp ve sağlık bilimlerinin tüm temel disiplinlerinden özgün akademik çalışmalara açıktır. Türkçe, İngilizce, Fransızca olarak bildirilerin yazım ve sunumlarının yapılabileceği oturumlar disiplin ve konu esaslı olarak oluşturulacaktır 

Kongremiz Uluslararası Niteliktedir. DOÇENTLİK (9 Ağustos 2023 tarihinde yapılan açıklamadaki kriterlere uygundur)  ve AKADEMİK Teşvik kriterlerini karşılamaktadır

KONULAR

Genel Biyoloji, Biyoloji Laboratuvarları, Botanik ve Zooloji, Sitoloji ve Histoloji, Biyoteknoloji, Morfoloji ve Anatomi, Fizyoloji, Moleküler Biyoloji, Embriyoloji ve Mikrobiyoloji, Parazitoloji ve Viroloji, biyokimya ve Biyofizik, Patoloji ve Genetik, Taksonomi, Evrimsel biyoloji, Entomoloji ve Mikoloji , İhtiyoloji, Anatomi & Biyofizik, Biyoistatistik & Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Tıbbi Biyoloji & Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıp Tarihi, Ekoloji, Tıbbi Etik & Tıp Eğitimi, Acil Tıp, Adli Tıp & Aile Hekimliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve zührevi hastalıklar, Bulaşıcı Hastalıklar, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Göğüs Hastalıklarıhalk sağlığı, Dahiliye hastalıkları ve Kardiyoloji, Nöroloji ve Nükleer tıp, Radyasyon onkolojisi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Radyolojik Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Genetik, İmmünoloji, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi , Çocuk Cerrahisi & Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahisi & Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Patoloji, Plastik-Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi & Üroloji, Ağız Diş Çene Cerrahisi, Ağız ve Çene Radyolojisi, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Endodonti & Ortodonti, Pedodonti & Periodontoloji, Protez & Oral Patoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, ​Eczacılık, ​Tıp Mühendisliği, Sağlık Turizmi, Sağlık Hizmetleri, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik

​​​

ÖNEMLİ TARİHLER
​B
ildiri Özetlerinin Gönderimi İçin Son Tarih: 15 Haziran 2024

​Ödeme ve kesin kayıt: 10-20 Haziran 2024 tarihleri arasında

​Kongre Programının İlan Tarihi: 25 Haziran 2024

​Yüz yüze sunumlar: 1 Temmuz 2024

​Online sunumlar: 1-2-3 Temmuz 2024

​​​Bildiri  Tam Metinlerinin Gönderimi İçin Son Tarih: 5 Temmuz 2024 (tam metin gönderim zorunluluğu yoktur)

​ISBN'li Kongre Kitabının Yayın Tarihi:  20 Temmuz 2024 (bu tarih kesindir)

​​Önemli Not

Tam metninizi gönderirken benzerlik raporunu da göndermeniz (en fazla %25) hakem sürecinin daha hızlı yürümesini sağlayacaktır. Herhangi bir mağduriyet yaşamamak adına lütfen yukarıdaki hususlara dikkat ediniz

KATILIM ŞEKLİ

Online Katılım: Zoom programı üzerinden online katılarak sunumunuzu yapabilirsiniz. Zoom ID ve Şifresi kongre programı ile beraber yayınlanacaktır (online sunumlar 1-2-3 Temmuz 2024 tarihlerinde yapılacaktır)

Yüz Yüze Katılım: Paris Ibis Hotel CDG'de yüz yüze oturumlar düzenlenecektir. Yüz yüze sunumlar yalnızca 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır 

KATILIM ÜCRETİ 

Tek bildiri ile online katılım 1000 TL, İki bildiri ile online katılım 1500 TL

Yüz yüze katılım 300 EURO (iki bildiri ile katılabilirsiniz)

Azerbaycan ücreti online tek bildiri 60 AZM, İki Bildiri 90 AZM, yüz yüze 300 EURO

Not: Kabul mektubu almanız halinde en geç 20 Haziran 2024 tarihine kadar ödemenizi yaparak dekontu email olarak göndermeniz gerekmektedir

Hesap Bilgileri

T. İŞ Bankası Ankara Şubesi

IBAN: 10 Haziran tarihinde eklenecektir

Cari Bilgiler
Vetrolife Organizasyon
İsmail CANPOLAT
Gazikent VD 4990447095

​​

Ücrete Dahil Olan Hizmetleri

- Tüm yazarların kongreye katılımı (online katılım için)

- Tüm yazarlar için katılım belgesi (PDF)

- Bildirilerin ISBN'li kongre kitabında yayını

- Kahve arası (yüz yüze katılımcılar için)

- Kongre çantası

- Çok yazarlı bildiriler için yalnızca bir yazarın yüz yüze katılımı (sonraki ek yazar katılımı için 130 euro)

Geri Ödeme Politikası

20 Haziran 2024 tarihine kadar yapılacak iptallerde ödemenin tamamı iade edilir. Bu tarihten sonraki iptal talebi ya da herhangi bir sebeple kongreye katılamama durumunda iade yapılamamaktadır

DOÇENTLİK VE AKADEMİK TEŞVİK

Bildiriler hakem denetimine tabidir

Kongremizde Türkiye'den katılımcılar için %45 kota bulunmaktadır

Kongremiz uluslararası niteliktedir ve Doçentlik  kriterlerini (9 Ağustos 2023 tarihinde yapılan açıklmadaki kriterlere uygundur) karşılamaktadır

Akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır

Kongre Dilleri

Kongremizin dilleri Türkçe, Fransızca ve İngilizcedir. Özetinizi sadece İngilizce yazarak gönderebilirsiniz. Türkçe özet gönderecekseniz İngilizce özet de eklenmesi zorunludur.  Tam metinlerinizi Türkçe, Fransızca ya da İngilizce dillerinden birisinde yazabilirsiniz. Bildiri sunumlarınızı da Türkçe, Fransızca ya da İngilizce yapabilirsiniz

KONGRE YERİ

Daha önceki kongrelerimizde olduğu gibi bu kongremiz de Paris CDH Havalimanında bulunan IBIS otelde yapılacaktır

Fransa Vizesi

Umumi Pasaport sahipleri vizeye tabidir

Hususi (yeşil), Hizmet ve Diplomatik Pasaport sahipleri vizeden muaftır

KONAKLAMA

Bütçenize uygun dilediğiniz otelden rezervasyon yaptırabilirsiniz. Farklı ülkelerden ve farklı gelir gruplarından katılımcılarımız olacağı için kongre organizasyonumuz konaklama hususunda  herhangi bir otelle anlaşma yapmamıştır

BAŞVURU ŞEKLİ

- Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özetlerinizi en geç 15 Haziran 2024 tarihine kadar  pariskongresi@gmail.com   adresine göndermeniz gerekmektedir

- Özet değerlendirme süreci ortalama 2-3 gün sürmektedir. Özetinizin hakemlerimizce kabul edilmesi halinde tarafınıza kabul mektubu gönderilecektir. 

- Kabul mektubunuzu aldıktan sonra en geç 20 Haziran 2024 tarihine kadar yukarıda yazılı olan hesap numarasına katılım ücretini ödeyerek dekontu kongre email adresine gönderiniz

- Kongremizde tam metin gönderim zorunluluğu bulunmamaktadır. Yalnızca özet metniniz de ISBN'li bildiri kitabında yayınlanabilir. Ancak tam metin yayınlatmak isterseniz tam metninizi 1-5 Temmuz 2024 tarihleri arasında  pariskongresi@gmail.com adresine gönderiniz. Tam metninizi gönderirken benzerlik raporunu da (en çok %25 olmalıdır) gönderiniz.

DİKKAT
Bildiri özetinize ORCID NO, cep telefonu numarası ve İngilizce özet eklemeniz zorunludur. Bildiri yayın aşamasında cep telefon numaranız ve email adresiniz bildiri kitabından çıkarılacak ve 3. kişilerle paylaşılmayacaktır

​​

ÖZET VE TAM METİN YAZIM KILAVUZU
- Times New Roman, 12 punto. (Makale başlığı, yazar isimleri, kurum isimleri, e-posta adresleri, özet ve tüm anahtar kelimeler 12 punto olmalıdır. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazı tipi boyutu yazar tarafından en uygun şekilde belirlenebilir)

- Satır aralığını 1.25 verin

- Paragrafın başında soldan girinti yapmayın.

- ANA başlıklar BÜYÜK harflerle ve koyu olarak yazılmalıdır.

- Tam metinleriniz en az 5 sayfa olmalıdır.

- Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKLAR bölümleri ayrı başlıklar altında gösterilmelidir.

- Tam metin APA biçimi kullanılarak yazılmalıdır

Örnek Özet Dosyası için TIKLAYINIZ

Örnek Tam Metin Dosyası için TIKLAYINIZ

Kongre ile ilgili soru ve önerilerinizi  pariskongresi@gmail.com    e-posta adresine gönderin

Whatsapp:   (yalnızca mesaj yazınız)

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Osman EKMEN - Istanbul Arel University, Türkiye

Assist. Prof. Dr. Hüseyin ERİŞ - Harran University, Türkiye

Dr. Nargiz SULEYMANOVA - Moscow Health Institute, Russia
Dr. Havva MEHTIEVA - Moscow Health Institute, Russia
Dr. Mirna Fawaz - Beirut Arab University, Lebanon

Dr. Mevlüt ALBAYRAK, Ataturk University
Dr. Dania ALKHATİB - Al-Quds University, Palestina
Dr. Sümeyye ALTIPARMAK - İnönü University, Türkiye
Dr. Ayşe Nur YILMAZ - Fırat University, Türkiye

Dr. Almaz AHMETOV - Azerbaijan Medical University, Azerbaijan

 

BİLİM KURULU

Assoc. Prof. Dr. Fatma Birgili, Mugla Sitki Kocman University

Assoc. Prof. Dr. Tarana Musayeva, Azerbaijan Medical University

Assoc. Prof. Dr. Marian Ambrozy, College of International Business ISM Slovakia  

Dr. Alketa Caushi, Sports University of Tirana 

Dr. Shahla Ismayilova, Azerbaijan Medical University

Dr. Vibha Kapoor, Banasthali University India

Dr. Valentina Noemi Madia, Sapienza University of Rome

Dr. Doan Tan Sang, Can Tho University

Prof. Dr. Ivan Pavlovic, Belgrade University 

Glejdis Hajdini, Aleksander Xhuvani University

Sucheta Nigam, Banasthali University Rajasthan 

Md. Ibrahim Khalil, Mahsa University

Prof. Dr. Maka Mantskava, European University, Tbilisi

Dr. Monika Stojanova, University of Ss. Cyril and Methodius 

Dr. Rasheedul Haque, Mahsa University

Dr. Twebaze Ronald, King Ceasor University

Dr. Almaz AHMETOV - Azerbaijan Medical University

4.jpg
PARİS 1.JPG
bottom of page